INFO MTI
PATNER KAMPUS
PENGUMUMAN

UJIAN REMIDI SEMESTER GENAP 2015/2016


Pendaftaran:

1. Peserta mendaftar ujian remidi dengan mengisi Form Pendaftaran Ujian Remidi

2. Pendaftaran terakhir hari Selasa, 19 Juli 2016 jam 15:00

3. Seluruh ujian remidi dilaksanakan hari Sabtu 23 Juni 2016 jam 08:30 ruang 3.3.2