PENGUMUMAN

UJIAN REMIDI SEMESTER GANJIL 2016/2017


 

Pendaftaran:

1. Peserta mendaftar ujian remidi dengan mengisi Form Pendaftaran Ujian Remidi

2. Pendaftaran terakhir hari Kamis, 19 Januari 2017 jam 15:00

3. Seluruh ujian remidi dilaksanakan hari Sabtu 21 Januari 2017 jam 08:30 ruang 3.3.2